Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
Иван Боянов Христов

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 93, ал. 2 от Конституцията и на чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 150, ал. 1, както и искане за установяване на противоконституционност на чл. 16 и чл. 21, ал. 5 от Закона за Конституционен съд.

определение, приключващо дело: