Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението от 7 юли 1992 г. на Народното събрание, с което се дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване и задържане под стража на народен представител

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 12

Отхвърля искането на групата от 51 народни представители за установяване на противоконституционност на решението от 7 юли 1992 г. на Народното събрание, с което се дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Андрей Карлов Луканов и за задържането му като мярка за неотклонение.