Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 11

Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, с който се създава нов чл. 10а в Закона за пенсиите.