Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 24, ал. 1 от Закона за ловното стопанство.

становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело: