Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Председателят на Съюза за стопанска инициатива на гражданите

Предмет на искането

Отмяна на решението на Народното събрание по предложение на Министерския съвет за опрощаване на 5 млрд. лева дългове на държавните предприятия към банките-кредитори.

определение, приключващо дело: