Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
Общински съюз на пенсионерите-гр. Ловеч

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност и отмяна на чл. 322, 323 и 324 от Кодекса на труда, на чл. 120, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите и на чл. 6, ал. 2 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 1991 г.

определение, приключващо дело: