Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на несъвместимост по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията и прекратяване пълномощията на народния представител Христофор Петков Дочев.

определение по допустимост:
молба по дело:

Решение - 2

Прекратява предсрочно пълномощията на народния представител Христофор Петков Дочев, избран с листата на Предизборния съюз на Българската социалистическа партия в 15. Плевенски избирателен район, поради несъвместимост на изпълняваната длъжност генерален директор на ДФ "Мизия" - Плевен, със статута му на народен представител.