Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Антон Кирилов Антонов, пълномощник на Комитета за защита на избирателните права на моряците

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.

определение, приключващо дело: