Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
11 членове на Клуба за марксистка алтернатива – БСП, гр. Русе

Предмет на искането

Анулиране на регистрацията на Движението за права и свободи, за произнасяне по въпроса, дали народните представители от Великото народно събрание, които са избрани за народни представители в Тридесет и шестото народно събрание, могат да останат до края на новия си мандат, след като са отказали да подпишат Конституцията и др.

определение, приключващо дело: