Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
56 юрисконсулти от бившия Старозагорски окръг

Предмет на искането

Отменяне на Закона за отмяна на Закона за Държавния арбитраж, Закона за адвокатурата и Наредбата на Министерството на правосъдието за отменяне на Наредба № 7 от 13 юли 1988 г. за административноправните услуги.

определение, приключващо дело: