Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 97 от Конституцията.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл.97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори.