Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

тълкуване на чл. 97 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 2

Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл.97от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори