Докладчик
Иван Първанов
Подател на искането
Сами Ходжа от с. Манолич, Бургаска област

Предмет на искането

Установяване съответствието на чл. 12 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, ратифициран с Указ № 1199 от 25 юни 1970 г., с Конституцията на Република България

определение, приключващо дело: