Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
председателя на Общинския съвет – Симеоновград

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

определение, приключващо дело: