Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
общинския координационен съвет на Съюза на демократичните сили, гр. Костенец и Инициативен комитет от с. Горна Василица

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

определение, приключващо дело: