Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 76, ал. 2 от Конституцията

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 1

Народните представители, неположили клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията, не са встъпили в изпълнение на пълномощията си.