Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

тълкуване на чл. 76, ал. 2 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 1

Народните представители, неположили клетва по чл.76,ал.2 от Конституцията, не са встъпили в изпълнение на пълномощията си