Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 6 ноември 1991 г. за освобождаване от длъжност на председателя на Българската национална телевизия

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Отхвърля искането на групата народни представители от 36-о Народно събрание за обявяване на неконституционосъобразността на решението на Народното събрание от 6 ноември 1991 г., с което е освободен от длъжност Огнян Сапарев като председател на Българската телевизия.