Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
Крум Куманов, председател на Български национален съюз и Българска отечествена партия

Предмет на искането

Броене заедно на гласовете, подадени за включените в съюза партии на проведените на 13 октомври 1991 г.

определение, приключващо дело: