Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
Българската комунистическа партия (революционна)-гр. Варна