Докладчик
Иван Първанов
Подател на искането
Българската революционна младежка партия-гр. Варна