Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Съюз на офицерите и сержантите от запаса

Предмет на искането

Отменяне на § 18 от Закона за изменение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 12/1991 г.)

определение, приключващо дело: