Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
Българска националдемократическа партия

Предмет на искането

Оспорване конституционосъобразността на регистрацията за участие в изборите на Движението за права и свободи, Българска революционна младежка партия – гр. Варна, Движение на безпартийни за демокрация, Съюз на безпартийните гаранти и Организация на сърдечноболните и социално слабите граждани.

определение, приключващо дело: