Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Български земеделски народен съюз „Врабча-1“