Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
Либерална партия – Перник

Предмет на искането

Установяване на нарушения на Конституцията, Закона за политическите партии и Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, допуснати при провеждане на изборите на 13 октомври 1991 г.

определение, приключващо дело: