Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
Крум Савов Куманов

Предмет на искането

1. Конституционносъобразността на чл.61 от ЗИНПОИСК; 2. Законосъобразността на изборите за народни представители, общински съветници кметове на 13.10.1991 г.

определение, приключващо дело: