Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
по искане на 54 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

за обявяване противоконституционност на Решение за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документални аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата (обн. ДВ, бр. 74 от 2012 г.).

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост: