Вид на акта
образуване на дело
Дата
09-07-2013 г.
Към дело
19/2013
Днес, 09.07.2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 19/2013 г. по искане на 51 народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Решение на 42-то Народното събрание от 04.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2013 г.), за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков, на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
За докладчик по делото е определен съдия Георги Ангелов.