Вид на акта
образуване на дело
Дата
23-05-2013 г.
Към дело
14/2013
Днес, 23.05.2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 14/2013 г. по искане на група народни представители от ПП ГЕРБ за произнасяне по законността на изборите за народни представители за 42-ро народно събрание, проведени на 12 май 2013 г., във връзка с нарушения на изборното законодателство при провеждане на изборите в секциите в Република Турция
Докладчик съдия Благовест Пунев.