Вид на акта
образуване на дело
Дата
23-05-2013 г.
Към дело
15/2013
Днес, 23.05.2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 15/2013 г. по искане на група народни представители от ПП ГЕРБ за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро народно събрание, проведени на 12 май 2013 г.
Докладчик съдия Пламен Киров