Вид на акта
образуване на дело
Дата
07-05-2013 г.
Към дело

Днес, 07.05.2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 11/2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Докладчик – съдия Стефка Стоева.