Вид на акта
образуване на дело
Дата
26-06-2012 г.
Към дело
5/2012

Днес 26.06.2012 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 5/2012 г. по искане на 50 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 22.06.2012 г.).
За докладчик по делото е определена съдия Стефка Стоева.