Вид на акта
образуване на дело
Дата
16-01-2012 г.
Към дело

Днес 16.01.2012 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 1/2012 г. по искане на 56 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с общоприетите норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна, на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (обн. ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
За докладчик по делото е определен съдия Пламен Киров.