Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
31-10-2017 г.
Към дело
7/2017

ОСОБЕНО  МНЕНИЕ

на съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова и Константин Пенчев по к.д. №7 от 2017г.

 

                Не споделяме становището на мнозинството съдии в Определение №2 от 31.10.2017г. за отклоняване искането на президента на Републиката по въпрос №4.

      Отклоняването на искането в частта на тълкувателните питания по т.4 е неубедително аргументирано с позоваване единствено на  обстоятелството, че не е изрично поискано тълкуване на „правова държава“. Мотивирането е извън контекста, в който са поставени тълкувателните въпроси, относим и към тях, а именно – „относно смесени международни договори на ЕС, какъвто е ВИТС “.

       Конституционният съд може да се произнесе по въпроса за допустимостта на искането във всяка фаза на конституционното призводство.

         Считаме, че преценката по допустимост за тази част от искането следва да бъде направена като се вземат предвид разпоредбите в специалните раздели относно инвестициите, които са присъщи на търговските споразумения на ЕС от „ново поколение“, какъвто е ВИТС.

       Според нас, извън този контекст, на този етап, единствено може да констатира, че отклоненият въпрос се намира във връзка с допуснатите други три въпроса, като в искането за даване на задължително тълкуване по всички тях се съдържат достатъчно аргументи за наличие на правен интерес, на което се основава и постановеното от съда определение.

Съдии:  Борис Велчев,  Стефка Стоева ,  Гроздан Илиев , Мариана Карагьозова-Финков,   Константин Пенчев.