Вид на акта
образуване на дело
Дата
13-09-2011 г.
Към дело
Конституционно дело № 9/2011 по искане на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване.

За докладчик по делото е определен съдията Димитър Токушев.