Вид на акта
образуване на дело
Дата
12-09-2011 г.
Към дело
Конституционно дело № 8/2011 г. по искане на 56 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с международни договори на Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (обн. ДВ, бр. 69 от 08.09.2011 г.).

За докладчик по делото е определен съдията Пламен Киров.