Вид на акта
образуване на дело
Дата
10-02-2011 г.
Към дело
Днес, 10.02.2011 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 3/2011 г. по искане на петдесет и един народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

За докладчик по делото е определен съдията Пламен Киров.