Вид на акта
образуване на дело
Дата
07-02-2011 г.
Към дело
2/2011
Днес, 07.02.2011 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 2/2011 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 75, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи.

За докладчик по делото е определен съдията Румен Ненков.