Вид на акта
образуване на дело
Дата
24-01-2011 г.
Към дело
1/2011
Днес, 24.01.2011 г. Конституционния съд на Република България образува конституционно дело: № 1/2011 г. по искане на 54 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност на чл. 12; чл.13; чл. 14; чл. 20, чл. 46; чл. 47; чл. 50; чл. 60; § 3 от Закона за Сметната палата, а оттук и на целия Закон за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 98/2010 г.).

За докладчик по делото е определен съдията Благовест Пунев.