Вид на акта
образуване на дело
Дата
17-11-2009 г.
Към дело
На 17.11.2010 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 19/2010 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство.
За докладчик по делото е определен съдията Евгени Танчев.