Вид на акта
образуване на дело
Дата
25-05-2010 г.
Към дело
12/2010

Днес 25 май 2010 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 12/2010 г. по искане на 61 народни представители от 41-ото Народно събрание за даване задължително тълкуване на Конституцията на Република България относно правната конституционна категория „мандат” и условията за неговото предсрочно прекратяване.

За докладчик по делото е определена съдията Цанка Цанкова.