Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
03-10-1995 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Георги Марков

Считам, че разпоредбата на чл.25 от Закона за съдебната власт не е противоконституционна. Не приемам, че административното обслужване на Висшия съдебен съвет от страна на Министерството на правосъдието може да съставлява навлизане на изпълнителната власт в съдебната и игнориране на разделението на властите. Ако се приеме подобна теза, на още по-голямо основание може да се мисли, че председателствуването на Висшия съдебен съвет от министъра на правосъдието е също противоконституционно. Това би било крайно пресилено и не намира опора в духа на основния закон.