Вид на акта
образуване на дело
Дата
25-09-2009 г.
Към дело
14/2009
Днес, 25 септември 2009 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 14/2009 г. по искане на Министерския съвет на Република България за обявяване противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия (ДВ, бр. 26 от 2009 г.).

За докладчик по делото е определена съдията Емилия Друмева.