Вид на акта
образуване на дело
Дата
11-01-2008 г.
Към дело

Конституционният съд образува конституционно дело № 1 от 2008 година

Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 1 от 2008 г. по искане на главния прокурор на Република България за обявяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
Според искателят разпоредбата на чл. 191 ЗОВСРБ, съгласно която офицерите и сержантите от въоръжените сили не могат да бъдат предварително задържани без разрешение на министъра на отбраната, противоречи на чл. 8 от Конституцията, провъзгласяващ принципа на разделение на властите и по конкретно на чл. 117, ал. 2 от Конституцията, който гарантира независимостта на съдебната власт.
За докладчик по делото е определен съдията Евгени Танчев.