Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
14-01-1999 г.
Към дело
34/1998