Type of act
Decision
Date
22-10-1992 year
To the case
27/1992

Decision №13

София, 22 октомври 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Николай Павлов
Милчо Костов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Станислав Димитров
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев

Председател: Асен Манов