Type of act
Decision
Date
12-03-2015 year
To the case

Decision №2

София, 12 март 2015г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Димитър Токушев

Members:

Благовест Пунев
Румен Ненков
Пламен Киров
Кети Маркова
Красен Стойчев
Георги Ангелов
Цанка Цанкова
Борис Велчев
Стефка Стоева
Гроздан Илиев

Председател: Димитър Токушев

Dissenting opinion on a decision: