Type of act
Определение
Date
14-08-2007 year
To the case

Определение №3

София, 14 август 2007г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Румен Янков

Members:

Васил Гоцев
Димитър Токушев
Людмил Нейков
Благовест Пунев
Лазар Груев
Пламен Киров
Емилия Друмева
Красен Стойчев
Евгени Танчев

Председател: Румен Янков