Type of act
Decision
Date
15-12-1992 year
To the case
28/1992

Decision №19

София, 15 декември 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Милчо Костов
Милена Жабинска
Цанко Хаджистойчев
Любен Корнезов
Станислав Димитров
Пенчо Пенев
Нено Неновски
Александър Арабаджиев
Николай Павлов

Председател: Асен Манов