Type of act
Decision
Date
11-04-2024 year
To the case

Decision №6

София, 11 април 2024г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Павлина Панова

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Красимир Влахов
Константин Пенчев
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa
Надежда Джелепова
Десислава Атанасова
Атанас Семов

Председател: Павлина Панова

Opinion on a decision: