Type of act
Определение
Date
13-03-2024 year
To the case

Определение №2

София, 13 март 2024г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Павлина Панова

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Красимир Влахов
Константин Пенчев
Янаки Стоилов
Филип Димитров
Соня Янкуловa
Таня Райковска
Борислав Белазелков
Надежда Джелепова
Десислава Атанасова
Атанас Семов

Председател: Павлина Панова

Opinion on case-concluding resolutions: