Type of act
Определение
Date
18-01-2024 year
To the case

Определение №1

София, 18 януари 2024г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Павлина Панова

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Атанас Семов
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa
Надежда Джелепова

Председател: Павлина Панова